Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Obchodníci poukázali na nevýhody finančního příspěvku na stravování

Vhodná není ani roční vázanost výběru formy, finanční příspěvky podléhají zdanění.
Slovenská obchodní a průmyslová komora (SOPK) zásadně nesouhlasí s tím, aby si zaměstnanci mohli od března příštího roku vybírat mezi gastrolístky a finančním příspěvkem na stravování.

Finanční příspěvek se podle komory stane součástí mzdy a neexistuje žádná společenská záruka, že ho zaměstnanec použije na stravování, a nikoli například na splácení dluhů.

Zdanění a administrativní náročnost

Nepeněžní formu příspěvku na stravování považuje SOPK za výhodnou i proto, že jde o příjem osvobozen od daně. Naopak, finanční příspěvek na stravování se musí zdanit.

„Velká část příspěvku, který dnes proudí do maloobchodu s potravinami, by skončila v zahraničí, týká se to zejména příhraničních regionů.“
SLOVENSKÁ OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ KOMORA

„Navzdory proklamovaným tvrzením v médiích, v této oblasti nenastaly změny,“ tvrdí SOPK v zásadní připomínce k návrhu novely zákoníku práce.

Pokud finanční příspěvek na stravování splyne se mzdou, může být exekučním titulem, upozorňuje komora. Kritizuje také zvýšení administrativní náročnosti pro zaměstnavatele.

„Pokud si zaměstnanec bude moci vybrat formu stravného, ​​nastanou nejasné situace na straně zaměstnavatele, a to navzdory skutečnosti, že postup výběru stravného si bude moci zaměstnavatel stanovit ve vnitřním předpisu,“ uvedla SOPK.

Nesouhlas s roční vázaností

Nelíbí se jí ani to, že zaměstnanec by měl být svým výběrem vázán 24 měsíců.

„Pro zaměstnance to může být dlouhé období na změnu po poznání výhod a nevýhod a naopak pro zaměstnavatele nezvykle krátký čas na flexibilní měnící se podmínky podnikání v slovenském podnikatelském prostředí,“ tvrdí komora.

Nákupy potravin v zahraničí

Zavedením finančního příspěvku na stravování by se podle SOPK ani nepodpořili ekonomické zájmy státu.

„Velká část příspěvku, který dnes proudí do maloobchodu s potravinami, by skončila v zahraničí, týká se to zejména příhraničních regionů,“ varuje.

Okolní státy totiž mají podle komory často nižší DPH na potraviny a jsou tak zejména nyní v těchto sociální náročných časech významnou alternativou.

„Všechny výše uvedené důsledky znamenají méně tržeb, méně pracovních míst, tlak na zvyšování sazeb nejen daní, ale i odvodů,“ dodává komora.

Změny se dotknou většiny zaměstnanců

Od začátku března příštího roku dostanou zaměstnanci možnost vybrat si mezi gastrolístky a finančním příspěvkem na stravování.

Vyplývá to z návrhu novely zákoníku práce, který předložilo ministerstvo práce a sociálních věcí do připomínkového řízení.

Právo výběru má týkat pouze zaměstnanců u zaměstnavatelů, kteří nezajišťují stravování ve vlastním nebo smluvním stravovacím zařízení.

Zároveň se mají ponechat výjimky z možnosti volby tam, kde už dosud byl uplatňován finanční příspěvek na stravování.

Zaměstnavatel bude podle resortu práce povinen upravit pravidla, jakým způsobem se realizuje výběr zaměstnance.

„Vzhledem k rozmanitou velikost zaměstnavatele a různé podmínky u nich, zákon ponechává tyto otázky na zaměstnavatele a upravuje pouze minimální pravidla, přičemž umožňuje, aby si pro tyto účely vydal vnitřní předpis,“ uvedl resort v důvodové zprávě k návrhu novely pracovního kodexu.

„Navrhovaná právní úprava se může týkat 50 až 60 procent zaměstnanců v pracovním poměru, vzhledem k tomu, že navrhovaná právní úprava se netýká zaměstnanců zaměstnavatelů s vlastním nebo smluvním stravovacím zařízením,“ uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zaměstnanec si po novém bude vybírat mezi stravovacím poukázkou a finančním příspěvkem, zatímco dosud o formě zabezpečení stravování rozhodoval zaměstnavatel sám.

„Zaměstnavatel musí tedy nastavit procesy pro uplatnění této volby, umožnit, aby zaměstnanci mohli své rozhodnutí i změnit, řešit rozhodnutí nových zaměstnanců při fluktuaci pracovní síly a podobně,“ tvrdí resort.

Nelze proto podle ministerstva vyloučit, že někteří zaměstnavatelé se z tohoto důvodu rozhodnou svým zaměstnancům raději zajistit stravovací zařízení.

PR články

Další články autora