Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Železniční společnost Cargo Slovakia plánuje propustit stovky lidí

Společnost čeká radikální transformace a propouštění.
Železniční společnost Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) čeká radikální transformace a propouštění stovek zaměstnanců.

Od 1. listopadu do konce tohoto roku ZSSK CARGO opustí 490 zaměstnanců.

Pokles přepravy hutních surovin

Po personálním a procesním auditu předseda představenstva ZSSK CARGO Roman Gono očekává další zeštíhlení společnosti.

Bez těchto změn by podle něj do tří let zkrachovaly a o práci by přišly tisíce železničářů.

Jak informovala ředitelka kanceláře generálního ředitele ZSSK CARGO Silvia Kuncová, za transformací je zejména pokles přepravy hutních surovin a výrobků z oceli v Evropské unii, který způsobil pokles zisku společnosti a přezaměstnanost.

Zeštíhlení a transformace společnosti jsou koordinovány s ministerstvem dopravy a výstavby, jakož i s resortem práce, ŽSR i ZSSK. ZSSK CARGO při skončení pracovního poměru poskytne zaměstnancům finanční plnění do výše sedm průměrných měsíčních výdělků, v závislosti i na počtu odpracovaných let.

ZSSK CARGO už dva roky potýká s poklesem přeprav způsobeným úpadkem evropského hutnictví. Situaci zhoršuje podle Romana Gona útlum uhelných elektráren, předpokládaný pokles těžby dřeva a celosvětová koronakrízová ekonomická deprese a nejistota.

Připravili ozdravný plán transformace

Nový management připravil ozdravný plán transformace a zeštíhlení společnosti.

Kromě snížení počtu zaměstnanců navrhovanými body jsou přesun přepravy zboží ze silnice na železnici a odprodej nepotřebného majetku.

Záměrem je, aby se ZSSK CARGO změnila na moderního evropského přepravce zboží. Po úspěšném ukončení transformace by se podle Romana Gona ZSSK CARGO měla stát opět ziskovou již v roce 2023.

„Museli jsme se podívat pravdě do očí: buď přijmeme radikální, byť velmi nepříjemné opatření, nebo společnost skončí do tří let v zadlužení a krachu,“ říká Roman Gono. Podle něj se budou muset rozloučit se stovkami zaměstnanců, aby zachránili zbylé tisíce pracovních míst.

ZSSK CARGO má v plánu i realizaci nezbytných investic a aktualizaci obchodních plánů tak, aby dokázala adekvátně ohodnotit práci těch zaměstnanců, jejichž pracovní zkušenosti a motivace jsou pro společnost klíčové.

Hospodaří bez pomoci státu

ZSSK CARGO, která na rozdíl od národního dopravce ZSSK a provozovatele infrastruktury ŽSR není součástí státního rozpočtu, od svého vzniku hospodaří samostatně bez pomoci státu.

K 1. říjnu 2020 má 4 907 zaměstnanců, ale i z ostatních železničních nákladních dopravců, nejnižší tržby na jednoho zaměstnance.

Podle Romana Gona tento parametr sice není jediný klíčový pro porovnání životaschopnosti společnosti a její podnikání, ale v kombinaci s dalšími ukazateli vypovídá o potřebě radikálních změn.

Většina zaměstnanců, kteří si budou hledat novou práci, pracuje ve východoslovenských překladištích v Černé nad Tisou a Maťovce, ale také v regionech Košice, Zvolen a Žilina.

„Velmi úzce komunikujeme s našim akcionářům, ministerstvem dopravy a výstavby, jakož i s ministerstvem práce a se ZSSK a ŽSR, aby si kolegové, se kterými se rozloučíme, našli co nejdříve novou práci. Na tento těžký krok jsme získali souhlas i většiny odborových organizací, které v ZSSK CARGO působí, „zdůrazňuje Roman Gono.

Kontinuální pokles tržeb z úrovně 250 milionů eur v roce 2018 na předpokládaných 190 milionů eur v tomto roce chce management ZSSK CARGO léčit i dalšími opatřeními zaměřenými na posílení obchodních aktivit a provozními úsporami.

Manažeři největšího nákladního vlakového přepravce chtějí otevřít i odbornou diskusi o důležitosti státních programů rekonstrukce a modernizace slovenské železniční infrastruktury a veřejné podpory ekologické přepravy zboží po železnici.

PR články

Další články autora