Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Služební automobil: Co nám říká pohled z hlediska daní?

Firemní automobily již jsou na některých pozicích prakticky samozřejmostí. Zaměstnanci slouží k dopravě na jednání mimo sídlo firmy rychle a včas. Jejich významem je však bezpochyby také reprezentace společnosti, tedy určitá prestiž. Ačkoliv má firemní auto i mnoho výhod a po pozicích s tímto privilegiem je velká sháňka, je potřeba pamatovat na to, že využívání pracovních aut mimo pracovní dobu má svá specifika.

Služební auto využívané mimo pracovní dobu není zadarmo

A bohužel není ani za cenu spotřebovaného benzínu či nafty. Služební automobil provozovaný pro soukromé účely je totiž nepeněžním příjmem, což znamená, že podléhá zákonu o daních z příjmu. V zákoně se uvádí, že poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši 1 % vstupní ceny vozidla za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla.

Za vstupní cenu se považuje celková cena včetně DPH (vstupní cena je shodná s cenou pořizovací). Vzhledem k tomu, že totéž platí i pro vozidla z leasingu, pro zaměstnance není důležité, jakým způsobem firma vozidlo pořídila. Jediným zásadním kritériem je cena, která je neměnná a nezohledňuje tedy reálnou hodnotu vozu a její klesání v čase.

Je nutno zmínit, že není podstatné, zda pracovník auto opravdu aktivně využívá. Zákon totiž hledí pouze na skutečnost, že mu takovou možnost zaměstnavatel poskytl. Za předpokladu, že zaměstnanec služební vůz po pracovní době odstaví na firemním parkovišti a rozhodne se dopravit domů jinak, ušetří za pohonné hmoty, ale bohužel ne na dani z příjmu.

Jaká je nejnižší možná sazba?

Nejnižším možným nepeněžním příjmem může být 1 000 Kč, což odpovídá vozidlu se vstupní cenou 100 000 Kč. Je samozřejmé, že žádný nový automobil se za takovou cenu neprodává, vstupní cena ale může být i cena ojetého auta.

Tatáž pravidla pak platí i pro dodávky, motorky či například skútry. Pokud pořizovací cena vozidla nepřekročí hranici

100 000 Kč, vstupuje do výpočtu nepeněžních příjmů zaměstnance nejnižší možná sazba, tedy již zmíněných 1 000 Kč.

Ačkoliv mají služební auta samozřejmě i mnoho kladů, pokud se na tuto problematiku zaměříme podrobněji, je možné, že nám budou připadat lehce nevýhodná. Pokud byste tedy zvažovali koupi vlastního vozu, může vám finančně pomoci například rychlá půjčka.

Jaké jsou povinnosti zaměstnance?

Zaměstnanec, kterému firma poskytuje služební auto, má uloženou povinnost vést knihu jízd. Ta však nemusí mít papírovou podobu. Můžete ji vést například v mobilní aplikaci nebo elektronicky za pomoci GPS zařízení instalovaného v automobilu.

Previous articleS-commerce: proč by se marketéři měli zajímat o nakupování přes sociální sítě?
Next articleVyhrávejte v casinu díky bonusům zdarma
PR články

Další články autora