Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Senioři nebudou muset každý rok žádat obec o odpuštění či snížení daně

Novela se týká pouze těch obcí a měst, v nichž platí obecně závazné nařízení o odpuštění daně.
Osoby nad 62 let už nebudou muset každoročně žádat obec o odpuštění nebo snížení daně. Vyplývá to z novely zákona o místních daních a místním poplatku za komunální odpad a drobné stavební odpady, která je účinná od 1. ledna.

Senioři tak mohou být automaticky osvobozeni od placení místní daně bez nutnosti o to žádat. Novela se týká pouze těch obcí a měst, v nichž platí obecně závazné nařízení (VZN) o odpuštění daně.

Zákon umožňuje obcím a městům přijmout VZN, kterým pro vybrané skupiny občanů umožní snížit nebo zcela upustit od daně ze staveb nebo daně z bytů. Poplatník musí obci prokázat splnění podmínek.

Takový nárok mají i osoby nad 62 let, platí jim natrvalo, respektive do zrušení přijatého VZN. Poslanci parlamentu proto navrhli, aby senioři nebyli více povinni si uplatňovat nárok na odpuštění daně. Má se tak snížit administrativní zátěž obce i samotných poplatníků.

PR články

Další články autora