Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Galerie zdarma, IT institut i lepší vzdělání. Jak vypadá filantropie u nás?

Tvorba zisku je přirozeným cílem podnikání. Ne však jediným. Stále častěji se v našich končinách objevuje firemní kultura založená na odpovědném podnikání.

Podpora komunit, zajímavých projektů a spolupráce mezi soukromým a neziskovým sektorem. Díky soukromým penězům vzniklo na Slovensku množství projektů, které posunuly kupředu celou společnost. Stát ani neziskové organizace by na ně totiž neměli zdroje.

Filantropická pomoc dokáže rychle a efektivně pomáhat, podporuje inovace a vytváří silné partnerství zaměřené na řešení komplexních problémů lidstva nebo komunity.

Nejde však jen o jednosměrný a náhodný tok finanční pomoci. Filantropie není darem, není předáním šeku s jednorázovou investicí. Představuje komplexní systém zodpovědného podnikání. Specifikum filantropie je v tom, že dar se nestává almužnou, ale investicí do celospolečenské hodnoty.

„Jsme velmi rádi, že soukromou podporu nevnímáme jako finanční injekci, ale jako partnerskou spolupráci. Není to postoj bohatého prince a popelky, ale partnerský vztah, který směřuje k veřejně prospěšnému cíli, „říká Alexandra Kusá, generální ředitelka Slovenské národní galerie, která díky podpoře Tatra banky umožňuje každému vstup do SNG zdarma.

Vznikly projekty, které dopředu posunou celou společnost

Filantropie sleduje jiné než finanční výsledky. Prioritou je rozvoj kultury, dobrých nápadů a vzdělání. Na Slovensku filantropická pomoc směřuje často do oblasti školství, které je dlouhodobě finančně poddimenzované. Odráží se to i na úrovni vzdělání.

Slovenská republika dosáhla ve finanční gramotnosti ve studii PISA 2018 výkon na úrovni 481 bodů, přičemž průměr zemí OECD byl 505 bodů. Jde o výsledek absence vzdělávacích aktivit v oblasti finanční gramotnosti na školách. Chybí učebnice, podpora vzdělání i mimoškolních aktivit. Na slovenský školách je proto stále větší poptávka po kvalitních vzdělávacích materiálech k tématu finanční gramotnosti.

„Jsme přesvědčeni, že dlouhodobě nízkou finanční gramotnost na Slovensku víme zvrátit, pouze pokud se budeme systematicky věnovat finančnímu vzdělávání mladých lidí,“ vysvětluje Peter Matúš, člen představenstva Tatra banky.

Právě proto vznikl ve spolupráci se společnostmi Edulab a Agemsoft projekt Jevy světa, který přinesl do škol inovativní prvky vzdělávání. Zpřístupnil moderní, hravé a interaktivní učební materiály, které odpovídají době, v níž žijeme. Zároveň naplňuje cíle Státního vzdělávacího programu s videoobsahem od BBC.

„Vzdělávací materiály jsou přizpůsobeny potřebám učitelů, proto věřím, že budou zdrojem cenné inspirace, jak poutavě a efektivně učit současnou generaci mladých o penězích,“ objasňuje Matouš.

Investice do vzdělání přináší efekt v horizontu desítek let. Jejím výsledkem v případě lepší finanční gramotnosti bude i to, že v budoucnu nebude muset mít pětimilionový národ téměř čtyři miliony exekucí. Lidé se naučí s penězi hospodařit lépe.

Startup z obývacího pokoje, který změní svět

Jednou z nezastupitelných úloh filantropie je podpora inovací. Prototypy, novinky, Startup a vynálezy vyžadují investice, které často tvůrci nápadů nemají k dispozici. No díky financím soukromého sektoru mohou změnit svět.

Ukázkou je současná filantropická pomoc v boji proti pandemii koronavirus. Jack Dorsey, šéf sociální sítě Twitter, věnoval již miliardu dolarů a přidal se i Jeff Bezos či společnosti jako Google, Cisco, Tata a Alibaba.

Finanční podpora nových nápadů posouvá svět kupředu. Ať už v podpoře objevení vakcíny, prototypů na čištění vody v Africe, nových paliv nebo technických prototypů a informačních technologií. Ví to i Tatra banka, která spolu s dalšími partnery ze soukromého sektoru vložila finance do vzniku Kempelenova institutu inteligentních technologií.

Institut v sobě spojuje témata, která mají přispět v dlouhodobém horizontu k rozvoji celé společnosti. Zaměřuje se na IT podporu v segmentech jako vzdělání, digitální inovace a setrvání mimořádných talentů na Slovensku.

Pomáhá tak tomu, aby se ze Slovenska stala vyspělá znalostní ekonomika. Díky tomu se v budoucnu u nás může nacházet líheň nápadů s celosvětovým přesahem.

PR články

Další články autora