Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

Národní reformní plán podle podnikatelů částečně reflektuje jejich požadavky

Cílem ministerstva v oblasti podnikání je jeho celkové zlepšení a snížení byrokracie.
Národní reformní plán podle podnikatelů částečně reflektuje jejich požadavky.

V průzkumu Podnikatelské aliance Slovenska označili podnikatelé za první tři nejdůležitější reformy systematické zlepšování podnikatelského prostředí, reformu soudnictví a daňově-odvodovou reformu.

odbourávání byrokracie

„Z tohoto hlediska z části návrh reflektuje požadavky podnikatelů, t.z. odbourávání byrokracie, nový obchodní rejstřík, jakož i odvodová reforma a reforma daní,“ uvedl pro agenturu SITA výkonný ředitel aliance Peter Serina.

Založení firmy za jeden den není podle něj vůbec problémem, zda požadavkem dnešních dnů.

„Požadavek je na efektivní, funkční a spolehlivé státní a veřejnoprávní instituce, snížení byrokracie,“ konstatoval dále. Co se týče výdajů, za nejdůležitější považují podnikatelé podporu vysokých škol, vědy a výzkumu, výstavbu a rekonstrukci zdravotnických zařízení a oběhové hospodářství a také v tomto směru tedy vláda podle série opět v zásadě částečně reflektuje jejich požadavky.

„Kľúčovejšie jako napsání dokumentu je schopnost ho důsledně a v reálném čase implementovat do praxe. Uvidíme, jestli tuto klíčovou část vláda zvládne lépe než přípravu dokumentu,“ uzavřel.

Klíčové budou priority

Sdružení podnikatelů Slovenska vidí v představeném materiálu jednak teze týkající se skutečných reforem a systémových změn, ale zároveň množství bodů, které za reformu považovat nelze.

„Klíčové bude, které priority se vláda rozhodne z fondu obnovy financovat,“ míní prezident sdružení Jan Solík.

Část týkající se regulací přitom podle něj obsahuje jednak velmi ambiciózní termíny, ale zároveň si na několik změn nechává vláda až příliš mnoho času.

„Zatímco princip jedna nová regulace výměnou za zrušení dvojnásobku starých má být schválen už o dva měsíce, na zjednodušení a rychlejší zahájení podnikání potřebuje dva roky,“ poukázal Solík.

Rovněž konstatuje, že přesto, že pořadí v žebříčku Doing Business je důležitým ukazatelem, neměly by být všechny cíle podřízené pouze této metrice.

Mezi cíli chybí sdružení číslo, které by mluvilo o snížení regulační zátěže, tedy jasný závazek kolik peněz a času firmy ušetří po přijetí navrhovaných balíčků a o kolik klesne jejich administrativní zátěž ve srovnání se současností.

Na rozdíl od Podnikatelské aliance Slovenska pozitivně hodnotí záměr zkrátit čas založení firmy na jeden den, ale důležité podle sdružení bude, aby nezůstal pouze na papíře. „Už v současnosti je například zákonná lhůta na zápis do obchodního rejstříku dva dny, ale v praxi trvá často mnohem déle,“ upozornil Solík.

Obsahuje osm oblastí

Ministerstvo financí ČR v pondělí zveřejnilo dlouho očekávaný dokument směřující k plánu obnovy.

Cílem národního integrovaného reformního plánu je podle resortu dostat zemi z pasti středního příjmu na úroveň 92% průměru EU 27 v HDP na hlavu do roku 2030.

Dokument obsahuje osm oblastí, a to fiskální reformy, zelenou ekonomiku, trh práce a sociální udržitelnost, vzdělávání, pátou oblastí je věda, výzkum a inovace, šestou zdraví, následují veřejné instituce a regulace a závěrečnou oblastí je digitalizace.

Cílem ministerstva v oblasti podnikání je jeho celkové zlepšení a snížení byrokracie.

„Přijímáním pravidelných antibyrokratických balíčků opatření, pravidla“ one in – two out „a dalších opatření se postupně zlepší a zjednoduší podnikatelské prostředí, což by se mělo projevit ve vyšší podnikatelské aktivitě,“ uvádí se v materiálu.

Výsledkem by mělo být do roku 2024 zlepšení pozice Slovenska v žebříčku Doing Business na medián Evropské unie.

Antibyrokratické balíky by se v budoucnu podle ambice resortu měli věnovat zejména zahájení podnikání. Nezbytné procedury by se mohly sloučit do jednoho úkonu a doba založení firmy by se mohla zkrátit na jeden den.

PR články

Další články autora