Pátek, 2 prosince, 2022
magazin

CRM – ještě ho nemáte? Klíčové benefity vás přesvědčí

Říká se, že získání nového zákazníka je až 10× dražší než udržení stávajícího. Skutečně je to tak? Akvizice klientů je obvykle výrazně dražší než budování dlouhodobých vztahů – ale samozřejmě existují oblasti, v rámci kterých to funguje opačně. Obecně je však strategie založená na zákaznicky orientovaném managementu neboli CRM ku prospěchu věci. Jejím hlavním pilířem navíc není pouze podpora dlouhotrvající spolupráce – podílí se také na významném snížení nákladů akvizičních kampaní.

Důležitá data na jednom místě

Zkratka CRM sice označuje specifickou oblast managementu, ale v užším slova smyslu platí za ekvivalent k nástroji zvanému CRM software. Prioritou těchto systému je centralizace dat, které lze snadno analyzovat a získat z nich užitečné informace o zákaznících. Nejdete tedy o „pouhou databázi“ (byť je evidence všech informací o klientech a obchodních aktivitách sama o sobě velmi praktická), jako spíše o komplexní řešení pro sběr informací, jejich rozbor a následné využití v kampaních.

Pomocník při řízení projektů

Moderní CRM software pokrývají více vzájemně propojených agend. Kromě správy kontaktů a marketingových nástrojů většinou nechybí ani funkce pro řízení projektů. Například český eWay-CRM nabízí variabilní workflow, které umožňuje nastavení pro specifické pracovní postupy a činnosti. V systému lze nastavit termíny, rozpočty a role, zautomatizovat mnohé procesy a pravidelně vyhodnocovat efektivitu.

Přesné zacílení e-mailingové kampaně

Hromadný e-mailing má značný potenciál – ovšem pouze za předpokladu, že se se správně uchopí, respektive zacílí na správnou skupinu zákazníků. Jak vám při sestavování kampaní pomůže CRM software? Stačí několik kliknutí a z databáze vyčleníte segment, pro který je konkrétní nabídka skutečně zajímavá. V uživatelsky přívětivém editoru pak poskládáte vizuálně atraktivní (a samozřejmě personifikované) sdělení.

Vhodně zvolený CRM systém vám usnadní podnikání i v jiných ohledech. Stáhněte si zdarma časově omezenou verzi českého softwaru eWay-CRM a poznejte klíčové výhody na vlastní kůži.

PR články

Další články autora