Neděle, 1 října, 2023
magazin

K čemu je motivační dopis, když už zasíláte životopis?

Možná patříte mezi ty, kteří se při odpovídání na inzerát ušklíbnou při představě, že by vedle životopisu měli zaslat i motivační dopis. Přesto však může někdy právě motivační dopis rozhodnout o tom, zda získáte své vysněné pracovní místo. Obecně se doporučuje zaslat motivační dopis společně se životopisem vždy, pokud v inzerátu není výslovně stanoveno, abyste motivační dopis nezasílali. Proč ho po vás ale vlastně zaměstnavatelé chtějí?

Jaký je rozdíl mezi motivačním dopisem a životopisem?

Motivační dopis doplňuje životopis a dává vašemu budoucímu zaměstnavateli lepší představu o tom, jakou máte osobnost. Životopis je strukturovaný, stručný, zaměřený na fakta a soustředí se na minulost. Oproti tomu motivační dopis je psán nejčastěji ve třech odstavcích a je zaměřen na budoucnost. Je psán popisným stylem a mnohdy je adresován jedné konkrétní osobě. V motivačním dopisu můžete psát o svém pohledu na svět, vizích a cílech, kterých byste chtěli v budoucnu dosáhnout. Správně napsaný motivační dopis by měl v jeho čtenáři vzbudit zájem, aby si prohlédl i váš životopis.

Přátelský úvod

Motivační dopis vás představuje personalistovi či budoucímu zaměstnavateli a umožňuje jim vás trochu poznat. Slouží jako jakési prvotní seznámení, přátelský úvod. Na rozdíl od životopisu, který bývá strukturovaný a neosobní, z motivačního dopisu již se dá alespoň trochu poznat, jakou osobnost jeho pisatel přibližně má, jaký má pohled na svět a jeho hlavní názory.

Prezentace svých schopností

Na základě předchozích pracovních zkušeností, absolvovaných kurzů, schopností a dovedností uvedených v životopisu si již personalista může udělat obrázek o tom, že byste na danou pracovní pozici mohli být dobrým kandidátem. Motivační dopis pak má za účel to, abyste dokázali, že jste to právě vy, kdo je tím nejvhodnějším kandidátem. Máte možnost ukázat, že o danou práci skutečně stojíte a splňujete pro ni všechny potřebné předpoklady. Že už nemá cenu, aby personalista pročítal životopisy ostatních, protože toho nejlepšího kandidáta na danou pracovní pozici již našel.

Podle průzkumů motivační dopisy čte pouze přibližně 10 % firem. Přesto se může stát, že právě váš budoucí zaměstnavatel bude patřit mezi těch pár, kteří si ho přečtou. A byla by přece škoda, kdybyste přišli o svou vysněnou pracovní pozici jen na základě toho, že jste si na motivačním dopisu nedali záležet. Proto jeho sepsání nepodceňte, může vám totiž při výběrovém řízení velmi přilepšit, říká ing. Ludmila Šťastná ze společnosti 123jobs Media s.r.o. , manažerka provozovatele pracovních portálů a náborových aplikací. Nezapomeňte si na svého budoucího zaměstnavatele vyhledat recenze, tím snížíte riziko neúspěchu při hledání nového zaměstnání.

Na on-line portálech 123jobs.cz , personalistka.cz a abecedaprace.cz najdete tisíce nabídek práce a brigád.

PR články

Další články autora